Du är här

Hem

VÄLKOMMEN TILL VÅRDALINSTITUTETS KUNSKAPSKÄLLOR

 

Vårdalinstitutets kunskapskällor består av åtta s k Tematiska rum öppna för allmänheten samt studiecirkelmaterial som är kopplade till de tematiska rummen.

 

Tematiska rum

Avsikten med de tematiska rummen är att sprida evidensbaserad kunskap inom områden av relevans för personal, patienter, anhöriga och andra intresserade involverade i vård och omsorg. De tematiska rummen och deras tillhörande studiecirklar är i hög grad ett utvecklingsarbete, som har få motsvarigheter i den akademiska världen och inom vård och omsorg.

 

De befintliga rummen är: Leva med demens, Strokerummet, Näring och ätande, Leva med smärta, Palliativa rummet, Äldres hälsa, Kulturrummet samt det senaste rummet; Hjärtrummet. Varje tematiskt rum har en redaktion som ansvarar för innehåll och utveckling, och varje rum uppdateras kontinuerligt med nya alster från utvalda författare - vilka som regel är forskare eller disputerade och verksamma inom området.

 

Studiecirklar

Med utgångspunkt i de tematiska rummen har Vårdalinstitutet satt samman material som grupper kan använda för att starta och driva studiecirklar. Ämnena för studiecirklarna motsvarar de tematiska rummen och det finns material för att arbeta med frågor kring:

 

- Att leva med och vårda personer med demens

1. För personal

2. För anhöriga

 

- Näring och ätande

 

- Att leva med långvarig smärta

 

- Stroke – vård, omsorg och rehabilitering

 

- Kunskap om hälsofrämjande och förebyggande insatser bland äldre

1. För personal

2. För äldre

 

- Palliativ vård och omsorg ur fysiska, psykiska, sociala och existentiella perspektiv

1. Personal

2. Vårdfilosofi

 

- Kultur i vård och omsorg

 

   
living-with-dementia
Leva med demensLeva med smärtaStroke

Näring och ätande

Äldres hälsaHjärtrummet
Palliativa rummetKulturrummetStudiecirklar