Du är här

Hem

 

Välkommen till Vårdalinstitutet!

 

- en nationell miljö för forskning och utveckling inom vård- och omsorgsområdet i nära samverkan mellan universiteten och huvudmännen för vård och omsorg.

 


 

Utlysningar

2013-10-15
Vetenskapsteoretiska perspektiv på vård och omsorgsforskning

2013-10-14
Från doktorand till forskare - Få platser kvar!

2013-02-25
Nordic Conference on Advances in Health Care Sciences Research

Nyheter

2013-12-11
22nd Nordic Congress of Gerontology

2013-12-09
Personalen inom äldreomsorgen tillfreds trots hård arbetsbelastning

2013-11-11
Forskare vid Vårdalinstitutet får miljonanslag från Vetenskapsrådet

2013-11-07
Vårdalforskare medverkar vid seminarium på Kvalitetsmässan

2013-11-06
Halvtidsseminarium för Vårdaldoktorand

2013-11-05
Anneli Orrung Wallin disputerar 7 december

2013-11-04
Vårdaldoktorander medverkar i ny antologi om primärvården

 


Vårdalinstitutets verksamhet innehåller fyra komponenter:

- Forskning

- Utbildning på forskarnivå

- Utbildning på postdoktoral nivå

- Dialog om och förmedling av vetenskaplig kunskap av relevans för vård och omsorg - särskilt via IKT (Informations- och kommunikationsteknik), tematiska rum, studiecirkelverksamhet och konferenser med tyngdpunkt på möten mellan forskare och användare av kunskapen.

Institutet finansieras av Lunds och Göteborgs universitet, Vårdalstiftelsen, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Verksamheten genomförs i samarbete med Kommunförbundet Skåne, enskilda kommuner i Skåne och VästKom.