Du är här

Hem » Forskning

Forskningsplattformar

Vårdalinstitutet bedriver forskning inom området implementeringsforskning:

 

Det nya forskningsprogrammet för innevarande verksamhetsperiod, ”Ledarskap och implementering av hälsoreformer och innovationer”, kan ses som en fortsatt utveckling av institutets tidigare forskningsprogram, men med en betydligt starkare inriktning mot implementeringsforskning.

 

Läs forskningsprogrammet

Sammanfattning av forskningsprogrammet

Summary of the research program

 

Pågående forskningen belyser även innebörden i olika begrepp och/eller fenomen som är vanligt förekommande i vården t.ex. välbefinnande, vårdkvalitet eller anpassning. Andra forskningsfrågor som institutet fokuserar på är sådana som rör ledning och ledningsprocesser, effekter av olika förändringar och vårdens kostnader och resultat. 

 

Implementeringsforskning och övrig forskning bedrivs inom två forskningsplattformar:

  • Hälsofrämjande interventioner vid långvarig sjukdom och/eller funktionshinder 
  • Äldre och äldres vård och omsorg 

Bibliometrisk analys av Vårdalinstitutets publicering

På uppdrag av Vårdalinstitutets styrelse har en bibliometrisk analys av institutets vetenskapliga publicering under de gångna tio åren genomförts av personal vid Universitetsbiblioteket i Lund.

  

Bibliometrisk analys av Vårdalinstitutets publicering