Du är här

Hem

Vårdalinstitutets nationella postdoktorala

 

utbildning i vård- och omsorgsforskning

 


 

Postdoktoral utveckling är i alltmer fokus inom Vårdalinstitutets satsningar och omfattar olika typer av stöd till disputerade personers fortsatta karriär inom området vård- och omsorgsforskning.

 

Varje år sker nationella utlysningar av kurser i högaktuella ämnen och i metoder som efterfrågas av forskare och samhället för att kunna vidareutveckla en praktiknära vård- och omsorgsforskning. Dessutom sker en satsning på forskarutrymmen vid de båda värduniversiteten i Lund och Göteborg. Andra särskilda satsningar kan genomföras i samarbete med landets universitet och högskolor.

 

För mer information, kontakta studierektorerna.

 

 

Kontaktperson

Mari Lundberg
Mari Lundberg
Studierektor, Docent, Med Dr
Tel: 031-786 60 55
Markus Idvall
Markus Idvall
Studierektor, Docent, Fil Dr
Tel: 046-222 19 18