Du är här

Hem » Hem
Forskare vid Vårdalinstitutet får miljonanslag från Vetenskapsrådet

 

Forskare vid Vårdalinstitutet har fått bidrag från Vetenskapsrådets stora utlysning 2013.

 

Professor Inger Hallström får 3 miljoner kronor fördelat på fyra år för projektet ”Sjukhusbaserad hemsjukvård för barn med långvarig sjukdom - en kunskapsöverföring för utveckling, utvärdering och implementering i praktisk vård”.

 

Docent Markus Idvall får 2,3 miljoner kronor fördelat på tre år för projektet ”Forskningens två horisonter - kulturanalys av hur patienter och forskare möts i kliniska studier inom Parkinsonforskningen”.

 

Inger Hallström är professor vid Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet och verksam som forskare vid Vårdalinstitutets forskningsplattform Hälsofrämjande interventioner vid långvarig sjukdom och/eller funktionshinder.

 

Markus Idvall, docent vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, är sedan 2003 knuten till Vårdalinstitutet och är en av institutets studierektorer.

 

Vi gratulerar Inger och Markus till forskningsmedlen.