Du är här

Hem » Hem
Vårdalforskare medverkar vid seminarium på Kvalitetsmässan

 

Vårdalforskaren Jimmie Kristensson medverkar vid ett seminarium på Kvalitetsmässan i Göteborg den 19 november. Vid seminariet ”Det ska fan bli gammal” kommer han att samtala med Eva Nilsson Bågenholm, nationell äldresamordnare vid socialdepartementet, om de mest sjuka äldre, de som har flera diagnoser, många sjukhusbesök och använder flera olika läkemedel. De ska försöka svara på vad som behöver ske för att få mer samordning och helhetsansvar i ett splittrat vårdsystem. Moderator är Hanne Kjöller, journalist på Dagens Nyheter.

 

Jimmie Kristensson är doktor i medicinsk vetenskap och universitetslektor vid Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet. Han är också verksam som forskare vid Vårdalinstitutets forskningsplattform Äldre och äldres vård och omsorg.

 

Kvalitetsmässan arrangeras vartannat år. I år hålls den 19 – 21 november. Arrangörer är Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen i samverkan med Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting, och SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling.