Du är här

Hem » Hem

Vårdaldoktorander medverkar i ny antologi om primärvården

 

Primärvården är första linjens sjukvård och utgör en stor del av den svenska sjukvården. I en ny antologi skildras primärvårdens utveckling. Redaktör för boken Omvårdnad i primärvården är Christina Bökberg, distriktssköterska, filosofie magister och ansluten som doktorand till Vårdalinstitutets forskarskola.

 

I boken får läsaren ta del av distriktssköterskans, kuratorns, psykologens, dietistens, sjukgymnastens och arbetsterapeutens perspektiv men även olika verksamheter speglas, såsom barn- och mödrahälsovård, minnesmottagning och palliativ vård.

 

Ytterligare två doktorander vid Vårdalinstitutet medverkar i boken. Legitimerade sjuksköterskorna Maria Johansson och Connie Lethin skriver om hälsa och hälsofrämjande insatser respektive demensvård i primärvården.

 

Omvårdnad i primärvården är utgiven på Studentlitteraturs förlag. Den vänder sig både till sjuksköterskestudenter på grundnivå och till sjuksköterskor i specialistutbildning, men kan även användas inom motsvarande utbildningar till sjukgymnast, arbetsterapeut, läkare, dietist eller kurator.

 

Läs mer:

Till förlagets information om boken