Du är här

Hem

Info första sidan

 


Vårdalinstitutets verksamhet innehåller fyra komponenter:

- Forskning

- Utbildning på forskarnivå

- Utbildning på postdoktoral nivå

- Dialog om och förmedling av vetenskaplig kunskap av relevans för vård och omsorg - särskilt via IKT (Informations- och kommunikationsteknik), tematiska rum, studiecirkelverksamhet och konferenser med tyngdpunkt på möten mellan forskare och användare av kunskapen.

Institutet finansieras av Lunds och Göteborgs universitet, Vårdalstiftelsen, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Verksamheten genomförs i samarbete med Kommunförbundet Skåne, enskilda kommuner i Skåne och VästKom.