Du är här

Hem » Forskning » Forskningsplattformar

 

Äldre och äldres vård och omsorg

 

Plattformen äldre och äldres vård och omsorg består av forskningsprogrammet "Stöd till sårbara äldre personer - från prevention till palliation" och av projektet Bästa vård till personer med demens (RightTimePlaceCare).

 

Forskningsbeskrivning

 

Forskningsprogrammet "Stöd till sårbara äldre personer - från prevention till palliation" omfattar forskning om tre interventioner:

 

1) Äldre i riskzon

 

2) Vårdkedjan: från akutmottagning till eget boende

 

3) Kommunal palliativ vård och omsorg - stöd till personalen

 

Specifikt är Äldre i riskzon en hälsofrämjande och förebyggande intervention med målsättningen att förebygga funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.

 

Interventionen Vårdkedjan från akutmottagning till eget boende syftar till att skapa en sammanhållen vårdkedja för äldre sårbara personer, från akutmottagning till det egna hemmet, och därmed ett bättre omhändertagande med ökad vårdkvalitet för den enskilde och ökad kostnadseffektivitet för samhället.

 

Interventionen Kommunal palliativ vård och omsorg - stöd till personalen innebär att utveckla stödinsatser riktade till personal i kommunal vård och omsorg i form av utbildning och handledning i palliativ vård med målsättningen att förbättra omhändertagandet av äldre personer vid livets slut.

 

Forskningsprogrammet (på svenska respektive engelska):

 

Stöd till sårbara äldre personer

 

Support for frail elderly persons

 

Plattformen består även av följande projekt:

 

4) Bästa vård till personer med demens (RightTimePlaceCare)

5) Process evaluation of implementation of continuum of care for frail older people