Du är här

Hem » Om oss

Lokala samrådsgrupper

Vårdalinstitutets två lokala samrådsgrupper utgör referensgrupp för chefen för Vårdalinstitutet i frågor som rör samverkan mellan avtalsparterna. Samrådsgrupperna framför förslag till aktiviteter i samverkan och initierar gemensamma ansökningar om större externa forskningsanslag av programkaraktär. Ledamöterna har till uppgift att sprida information om Vårdalinstitutets verksamhet till arbetsledare, chefer och medarbetare inom sin egen ordinarie verksamhet.

 

Strategiska beslut om verksamheten, delegering och budgetansvar tillfaller uteslutande Vårdalinstitutets styrelse. Frågor som behandlats i de Lokala Samrådsgrupperna kan efter överenskommelse lyftas till styrelsen.