Du är här

Hem » Om oss

Verksamhetsplan 2016 - 2018

  

Verksamhetsplanen omfattar Vardalinstitutets tredje avtalsperiod och baseras på det som varit framgångsrikt i institutets tidigare verksamhet.

 

Målsättningen är att Vårdalinstitutet ska befinna sig i frontlinjen inom Europa för innovativ fler- och tvärvetenskaplig kunskapsbildning baserad på praktiknära och samhällsviktiga frågeställningar.

 

Implementeringen av forskningen ska bidra till en stark utveckling av evidensbaserad och humanistisk vård och omsorg.

 

Läs mer:

Verksamhetsplan 2016 - 2018

 

 

Nytt program om implementeringsforskning

 

Ett nytt forskningsprogram som är inriktat på organisation och ledarskap har tagits fram vid Vårdalinstitutet. Programmet ”Ledarskap och implementering av hälsoreformer och innovationer” ska ses som en fortsatt utveckling av institutets tidigare forskningsprogram, men starkare inriktas mot implementeringsforskning.

 

Programmet inkluderar två profilområden. Det ena området benämns "Organisatorisk samverkan för tillgodoseende av sammansatta vård- och omsorgsbehov". Forskningen inom området ska ge ökade kunskaper om villkoren för förändringsarbeten av organisatorisk samverkan kring personer med sammansatta vård- och omsorgsbehov. Det andra profilområdet benämns "Det lokala ledarskapets roll vid implementering av hälsoreformer och innovationer inom vård och omsorg". Forskningen inbegriper ledarskapets roll och betydelse inom vård och omsorgsverksamheter för äldre, personer med långvariga sjukdomar och/eller med funktionshinder. Inom båda dessa områden finns behov av att införa det som vi vet kan förbättra kvaliteten i vård och omsorg.

 

Det nya forskningsprogrammet är fastställt av Vårdalinstitutets styrelse. Som underlag för deras beslut har Staffan Johansson, professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet, gjort en genomgång av aktuellt forskningsläge inom området.

 

Läs mer:

Forskningsprogram om implementeringsforskning