Du är här

Hem » Forskning » Avslutade projekt
Ingela Skärsäter

Projektledare

Kontaktadress

Institutionen för omvårdnad Vårdvetenskapliga fakulteten vid Sahlgrenska Akademin
Box 457
405 30 Göteborg
Sverige
Phone: 031-786 60 36
Fax: 031-786 60 50
Projekttitel: 
Att belysa tillfrisknandeprocessen vid depression utifrån transitionsbegreppet
Slutdatum: 
2008-12-31
Projektbeskrivning: 

Forskning visar att personer som tillfrisknar eller är i tillfriskningsfasen vid egentlig depression genomgår förändringar i sitt liv, både på ett yttre och inre plan. Dessa förändringar kan tolkas inom begreppet transition, ett begrepp som också används vid naturliga övergångar i livet, t.ex. att gå från tonåring till vuxen. Syftet med studien är att belysa vad som kännetecknar transition vid tillfrisknande från depression respektive det motsata samt hur detta skiljer sig från personer som inte tillfrisknar.

Publikationer: