Du är här

Hem » Forskning » Aktuellt

Aktuell forskare

Mathilda Björk Mathilda Björk
Arbetsterapeuten Mathilda Björk, som hörde till den första gruppen doktorander vid Vårdalinstitutet har fått 100 000 kronor från Reumatikerförbundet för sin forskning.
Läs mer
Hanna Egard Hanna Egard
Hanna Egard disputerade 2011 med en avhandling om interaktionen mellan brukare och personliga assistenter. Nu leder hon kurser i handikapp- och rehabiliteringsvetenskap vid Malmö högskola.
Läs mer
Anna Condelius Anna Condelius
Anna Condelius hörde till den första kullen av doktorander vid Vårdalinstitutets forskarskola. Hon disputerade 2009 och har sedan dess varit involverad i flera forsknings- och utvecklingsprojekt.
Läs mer
Henna Hasson
Henna Hasson, medicinsk doktor och medarbetare vid Vårdalinstitutets forskningsplattform Äldre och äldres vård, har i år fått ett post-dok anslag på 2 400 000 kr från Future Leaders of Ageing Research in Europe, FLARE.
Läs mer