Du är här

Hem » Hem » Nyhetsarkiv

Välkommen till Vårdalinstitutets Nyhetsarkiv

 


 

2013-11-11
Forskare vid Vårdalinstitutet får miljonanslag från Vetenskapsrådet

 

Forskare vid Vårdalinstitutet har fått bidrag från Vetenskapsrådets stora utlysning 2013.

 

Professor Inger Hallström får 3 miljoner kronor fördelat på fyra år för projektet ”Sjukhusbaserad hemsjukvård för barn med långvarig sjukdom - en kunskapsöverföring för utveckling, utvärdering och implementering i praktisk vård”.

 

Docent Markus Idvall får 2,3 miljoner kronor fördelat på tre år för projektet ”Forskningens två horisonter - kulturanalys av hur patienter och forskare möts i kliniska studier inom Parkinsonforskningen”.

 

Inger Hallström är professor vid Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet och verksam som forskare vid Vårdalinstitutets forskningsplattform Hälsofrämjande interventioner vid långvarig sjukdom och/eller funktionshinder.

 

Markus Idvall, docent vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, är sedan 2003 knuten till Vårdalinstitutet och en av institutets studierektorer.

 

Vi gratulerar Inger och Markus till forskningsmedlen.

 


2013-11-07
Vårdalforskare medverkar vid seminarium på Kvalitetsmässan

 

Vårdalforskaren Jimmie Kristensson medverkar vid ett seminarium på Kvalitetsmässan i Göteborg den 19 november. Vid seminariet ”Det ska fan bli gammal” kommer han att samtala med Eva Nilsson Bågenholm, nationell äldresamordnare vid socialdepartementet, om de mest sjuka äldre, de som har flera diagnoser, många sjukhusbesök och använder flera olika läkemedel. De ska försöka svara på vad som behöver ske för att få mer samordning och helhetsansvar i ett splittrat vårdsystem. Moderator är Hanne Kjöller, journalist på Dagens Nyheter.

 

Jimmie Kristensson är doktor i medicinsk vetenskap och universitetslektor vid Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet. Han är också verksam som forskare vid Vårdalinstitutets forskningsplattform Äldre och äldres vård och omsorg.

 

Kvalitetsmässan arrangeras vartannat år. I år hålls den 19 – 21 november. Arrangörer är Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen i samverkan med Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting, och SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling.

 


2013-11-06
Halvtidsseminarium för Vårdaldoktorand

 

Torsdagen den 5 december 2013 hålls halvtidsseminarium för Vårdaldoktoranden Elin Taubes avhandlingsarbete vid Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet.

 

Titeln på Elins arbete är “Loneliness among frail older people: prevalence, predictors, associated factors, experience and evaluation of a case management intervention”.

 

Plats: Sal B235, Health Sciences Centre, Baravägen 3,  Lund

 

Tid: 5 december 2013 kl 13:00

 

Sakkunniga vid seminariet är docent Gunilla Carlsson, Lunds universitet och docent Bengt Svensson, Lunds universitet.

 

Välkomna!

 


2013-11-05
Anneli Orrung Wallin disputerar 7 december

 

Anneli Orrung Wallin, legitimerad sjuksköterska och doktorand vid Vårdalinstitutet, lägger fram sin doktorsavhandling i medicinsk vetenskap vid Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet.

 

Datum: 7 december 2013

Tid: 09:00

Plats: SSSH-salen, Health Sciences Centre (HSC), Baravägen 3, Lund

 

Titel: Job satisfaction, strain and stress of conscience among nurse assistants working in residential care for older people.

 

Opponent är Docent David Edvardsson, Umeå universitet och La Trobe University, Australia.

 

Läs mer:

Avhandlingen i fulltext

 

Läs mer om Anneli Orrung Wallin

 


2013-11-04

Vårdaldoktorander medverkar i ny antologi om primärvården

 

Primärvården är första linjens sjukvård och utgör en stor del av den svenska sjukvården. I en ny antologi skildras primärvårdens utveckling. Redaktör för boken Omvårdnad i primärvården är Christina Bökberg, distriktssköterska, filosofie magister och ansluten som doktorand till Vårdalinstitutets forskarskola.

 

I boken får läsaren ta del av distriktssköterskans, kuratorns, psykologens, dietistens, sjukgymnastens och arbetsterapeutens perspektiv men även olika verksamheter speglas, såsom barn- och mödrahälsovård, minnesmottagning och palliativ vård.

 

Ytterligare två doktorander vid Vårdalinstitutet medverkar i boken. Legitimerade sjuksköterskorna Maria Johansson och Connie Lethin skriver om hälsa och hälsofrämjande insatser respektive demensvård i primärvården.

 

Omvårdnad i primärvården är utgiven på Studentlitteraturs förlag. Den vänder sig både till sjuksköterskestudenter på grundnivå och till sjuksköterskor i specialistutbildning, men kan även användas inom motsvarande utbildningar till sjukgymnast, arbetsterapeut, läkare, dietist eller kurator.

 

Läs mer:

Till förlagets information om boken

 


2013-10-16
Nytt nummer av Vårdalinstitutets kvartalsbrev

 

Höstens nummer av Vårdalinstitutets kvartalsbrev är nu utkommet.

 

I detta nummer informerar vi bland annat om ett nytt forskningsprojekt som studerar implementering av samordnade individuella vårdplaner för personer med sammansatta behov. Vidare berättar professor Bodil Jönsson om hur projektet Uppdrag Kunskap fortskrider och professor Sten Landahl om kursen Att åldras som startar nu i oktober. Dessutom finns information om nypublicerade artiklar, kommande kurser och konferenser, mm.

 

För tidigare nummer av brevet, se sidan www.vardalinstitutet.se/kvartalsbrev

 

Läs mer:

Till kvartalsbrevet

 


2013-10-02
Brister i rättssäkerheten för personer med funktionsnedsättning  

  

När människor med funktionsnedsättning får beslut om stödinsatser ska de kunna känna trygghet i att beslutet inte ändras. För detta finns en stark princip som ska garantera den enskildes rättssäkerhet. Men kommuner agerar aktivt för att göra undantag och kringgå principen. Det visar Vårdaldoktoranden Therese Bäckmans avhandling som nyligen lagts fram vid Handelshögskolan i Göteborg.

 

– Ytterst handlar det om vilka behov som ska väga tyngst: den enskildes intresse eller kommunernas behov av att kunna styra sina verksamheter? Man kan ifrågasätta hur väl rättsprincipen fungerar inom detta område. Lagstiftningen och den enskildes rättssäkerhetsgaranti blir satt under press, menar Therese Bäckman.

 

Läs mer:
Pressmeddelande från Göteborgs universitet

 

Avhandlingen i fulltext

 


2013-09-25
Samordnad vård ger färre läkarbesök

 

Färre antal läkarbesök, lägre andel personer som kommer till akutmottagningen onödan och mindre hjälp av anhöriga i hemmet. Det är resultatet av ett forskningsprojekt vid Lunds universitet där sjuksköterskan Magnus Sandberg, doktorand vid Vårdalinstitutet, har undersökt effekterna av en modell, så kallad Case management, för sköra äldre personers kontakt med vården. En effektiv modell utan merkostnader,

 

Magnus Sandberg lägger fram sin avhandling med titeln “Case management for frail older people : effects on healthcare utilisation, cost in relation to utility, and experiences of the intervention” torsdagen den 26 september kl 9.00.

 

Läs mer:

Pressmeddelande från Lunds universitet

  

Kommande disputationer


2013-09-24

Arbetsplatsnära lärande 2013

 

FoU i Väst/GR och Vårdalinstitutet inbjuder till konferensen

 

Arbetsplatsnära lärande - Integrering mellan forskning, lärande och praktik

 

- Varför fungerar arbetsplatsnära lärande så bra inom vård och omsorg?

- Vilka olika metoder finns?

- Vad krävs för att lärande och förändring ska bli varaktigt?

 

Välkommen att ta del av och diskutera dessa och andra frågor på en kunskapsdag om arbetsplatsnära lärande.

 

Konferensen vänder sig till politiskt förtroendevalda, chefer och medarbetare inom kommunerna i Västra Götaland samt Västra Götalandsregionen.

 

Tid: 27 november 2013

Plats: Burgårdens konferenscenter, Göteborg

 

Läs mer:

Till inbjudan och program

 


2013-09-13
Postdoktor i socialt arbete

 

En tjänst som postdoktor i socialt arbete utlyses vid Linnéuniversitetet i Växjö. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av forskning inom området socialt arbete/motsvarande i projektet ”Leva med demens, vård och vårdsystem” i Kronobergs län. Projektet är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och Lunds universitet.

 

Anställningen är placerad vid Institutionen för Socialt arbete vid Linnéuniversitetet i Växjö och är tidsbegränsad till två år.

 

Sista ansökningsdag är den 3 oktober 2013.

 

Läs mer:

Postdoktor i socialt arbete