Du är här

Hem » Om oss

Styrelse

 

Vårdalinstitutets styrelse är sammansatt av representanter för ingående parter: Lunds universitet (LUs medicinska fakultet, Ekonomihögskolan samt HT-området (området för humaniora och teologi)), Region Skåne, Göteborgs universitet (Sahlgrenska akademin och Samhällsvetenskapliga fakultet), Västra Götalandsregionen och Vårdalstiftelsen. För ökad samverkan med övriga samhället väljs två ledamöter som representerar näringslivet. 

 
Styrelsen består av tio ordinarie ledamöter jämte en ordförande som väljs av rektor vid Lunds universitet. Av ledamöterna från Lund respektive Göteborgs universitet ska en ledamot från varje lärosäte vara en nationellt och internationellt välrenommerad forskare utan anknytning till det aktuella universitetet eller regionen, en ledamot vardera utses av Region Skåne respektive Region Västra Götaland. Styrelsen föreslår två näringslivsrepresentanter som utses av rektor vid Lunds universitet. De externa ledamöterna utsedda av Lund och Göteborgs universitet samt av Vårdalstiftelsen främjar det nationella perspektivet i verksamheten. Mandatperioden avser avtalsperiodens tre kalenderår.
 
Till styrelsen adjungeras en ledamot för Kommunförbundet Skåne samt en ledamot för VästKom. Om Vårdalinstitutets styrelse efter prövning beslutar att inkludera ytterligare part ska denna efter skriftlig begäran representeras i styrelsen med en ledamot.
 
Styrelsen ska stödja en stark utveckling, genom strategiska beslut säkra verksamhetens kvalitet och finansiering, följa verksamheten kontinuerligt och initiera riktade utvärderingsuppdrag. Styrelsen fattar beslut om utbildning på forskarnivå och postdoktoral nivå, initierar, värderar förslag till och fattar beslut om forskningsprojekt, kunskapsspridning, interaktivt lärande och tematiska rum.

 

Kontakta styrelsen:

[email protected]»