Du är här

Hem » Forskarutbildning » Kurser

Vårdalinstitutet utlyser ny kurs på forskarnivå.

Från doktorand till forskare, 5 hp

 

Kursens huvudsakliga syfte är att förbereda doktoranden inför sin framtida karriärplanering efter doktorsexamen. 

 

Kursen ges av Vårdalinstitutet i samarbete med Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC). Den vänder sig i första hand  till forskarstuderande vid Vårdalinstitutet och Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC). I mån av plats erbjuds andra doktorander möjligheten att gå kursen.

 

LÄRANDEMÅL

Efter avslutad kurs förväntas kursdeltagarna kunna:

Kunskap och förståelse
- Identifiera möjliga karriärvägar utifrån doktorandens personliga mål

Färdighet och förmåga
- Värdera och konkretisera val av karriärplanering
- Medvetandegöra doktorandens personliga kompetenser i relation till framtida karriärval
- Använda sin forskarkompetens på ett optimalt sätt inom forskning, undervisning, ledarskap och innovation
- Utarbeta en plan för framtida karriärplanering

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Argumentera för vald karriärväg
- Förklara, jämföra och ta ställning för nyttiggörandet av vald karriärplanering

 

KURSTILLFALLEN

Campus 1: 3-4 februari 2014
Campus 2: 31 mars - 1 april 2014
Campus 3: 19 maj 2014

 

Samtliga tillfällen är förlagda till Göteborg.

 

Till Inbjudan

 

Till Kursplan

 

Till Anmälan

 

Sista anmälningsdatum: 
2013-11-30
Kursdatum: 
2014-02-03 till 2014-05-19

Kursinformation

UPPLYSNINGAR

 

Kursansvarig studierektor
Mari Lundberg, docent
Vårdalinstitutet
tel 031- 786 60 55
[email protected]


Filosofie licentiat
Irma Lindström Kjellberg

Centrum för personcentrerad Vård (GPCC)
Göteborgs universitet
tel 031 - 786 60 65
[email protected]