Du är här

Hem » Forskarutbildning » Kurser

Vårdalinstitutet utlyser ny kurs på forskarnivå.

Vetenskapsteoretiska perspektiv på vård och omsorgsforskning, 7,5 hp

med kursstart april 2014

 

Kursen vänder sig till forskarstuderande som arbetar med projekt inom hälso- och sjukvård  samt socialt arbete. Forskarstuderande anslutna till Vårdalinstitutet prioriteras.

 

LÄRANDEMÅL

- Kunna förklara och se samband mellan centrala vetenskapsteoretiska problem; samt med grund i denna förståelse reflektera över vilken typ av kunskap man kan få inom vård- och omsorgsvetenskap, analysera på vilka sätt olika vård- och omsorgsvetenskapliga forskningsstrategier sätter gränser for kunskapssökandet, och identifiera kunskapsosäkerhet som följer med forskningsresultaten.
- Konstruktivt kunna analysera sin egen och andras forskning på ett sätt som gynnar det fortsatta avhandlingsarbetet

 

KURSTILLFÄLLEN

Campus 1: 10-11 april 2014

Campus 2: 11-12 september 2014

Campus 3 inkl examination: 6-7 november 2014

 

Campusmötena äger rum i Lund; Health Sciences Centres lokaler.

 

Sista anmälningsdatum är den 12 januari 2014.

 

Till Inbjudan

 

Till Kursplan

 

Till Anmälan

 

Sista anmälningsdatum: 
2014-01-12
Kursdatum: 
2014-04-10 till 2014-11-07

Kursinformation

UPPLYSNINGAR

 

Professor Gerd Ahlström

Tel 046 - 222 19 16
 
Professor Johannes Persson
Tel 046 - 222 09 24
[email protected]

Professor Nils-Eric Sahlin
Tel 046 - 222 75 91
[email protected]
 
 
PRAKTISK INFORMATION