Du är här

Hem

Vårdalinstitutets nationella forskarskola

 

 

- en fler- och tvärvetenskaplig forskarskola i vård- och omsorgsforskning

 


 

Utbildningen på forskarnivå genomförs i samarbete med ämnesinstitutioner vid olika universitet i landet. Doktoranderna antas på den aktuella ämnesinstitutionen, deltar i institutets aktiviteter och genomför sitt avhandlingsarbete vid någon av forskningsplattformarna.

Anslutning till Vårdalinstitutets forskarskola innebär att som doktorand välja relevanta kurser ur Vårdalinstitutets kursutbud, vara delaktig i workshop och tematiska seminarier tillsammans med doktorander och forskare från ett stort antal ämnen, företrädesvis inom medicin, samhällsvetenskap, humaniora och teologi samt ekonomi. Forskarskolan möjliggör för doktoranderna att, beroende på avhandlingsarbetets inriktning, egen bakgrund och intresse, kunna profilera sin utbildning inom ramen för institutets forskningsprofiler.

 

För mer information, kontakta

studierektor Mari Lundberg, tel 031-786 60 55, e-post: [email protected]

eller

utbilningsledare Markus Idvall, tel 046-222 19 18, e-post: [email protected]

 

Forskarskolans externzon