Du är här

Hem

Övergripande målsättning

 


 

Målsättningen är att Vårdalinstitutet ska befinna sig i frontlinjen inom Europa för innovativ fler- och tvärvetenskaplig kunskapsbildning baserad på praktiknära och samhällsviktiga frågeställningar. Implementeringen av forskningen ska bidra till en stark utveckling av evidensbaserad och humanistisk vård och omsorg.

 

Vårdalinstitutet består av lokala fysiska mötesplatser i Göteborg och Lund, (core facilities) för institutets medarbetare, för tillfälliga forskargrupper, nationellt och vid behov internationellt rekryterade. En väletablerad IKT-miljö möjliggör kunskapsutbyte för forskning, utbildning på forskar- och post-doktoral nivå, samt kunskapsspridning av forskningsresultat till vården och det omgivande samhället. Vård och omsorg som fenomen vilar på såväl human-, natur-, samhällsvetenskaplig, medicinsk som teknologisk grund, vilket innebär att institutet arbetar fler- och tvärvetenskapligt.

 

Vårdalinstitutet finansieras av Lunds och Göteborgs universitet, Vårdalstiftelsen, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Verksamheten genomförs i samarbete med Kommunförbundet Skåne, enskilda kommuner i Skåne och VästKom. Institutet är en nationell miljö för forskning och utveckling inom vårdområdet i nära samverkan mellan universiteten och vårdens huvudmän.

 

Se våra samarbetspartners - klicka här

 

Vårdalinstitutets uppdrag i forskning, utbildning på forskar- och postdoktoral nivå samt kunskapsspridning av evidensbaserade kunskaper utgår från aktuella samhällsförändringar ur ett individ- och familjeperspektiv (mikronivå) samt från komplexa vårdprocesser ur ett organisatoriskt, ekonomiskt och hälsopolitiskt perspektiv (meso- respektive makronivå).

 

Vårdalinstitutets verksamhetsplan för perioden 2017-2018 återfinns i menyn till höger.